Furkan ISM

 

Strategji BESIMI Pyete hoxhën KOMENTARI
Dashuri hyjnore Hëna u bë nuse Rreze në dritare Krahët e fluturës
Forcoje besimin
Dialogje besimi Fikhu Sira Deti i kthjelelt i devotshmerise Pishtari ndricues
Kamata Mekatet e medha Bota e melekeve Fikhu Sira
Fikhu Sira Imam Buhariu Fikhu Sira Fikhu Sira
Fikhu Sira Fikhu Sira Fikhu Sira
Fikhu Sira
Musa Fikhu Sira Besimi dhe jeta Fikhu Sira

 

Të gjitha të drejtat i takojnë Shtëpisë Botuese "Furkan ISM" © 2007-2013