Furkan ISM

Shtëpia Botuese "Furkan ISM"

Arti i të dorëzuarit Zotit: Me pjesët e thyera dorëzoju Atij