Furkan ISM

Shtëpia Botuese "Furkan ISM"

Muhamedi [sal-lallahu alejhi ve sel-lem], bashkëshort i përkryer